Mededeling betreffende de tenuitvoerlegging van artikel 9 bis, lid 7, van Verordening (EG) nr. 550/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verlening van luchtvaartnavigatiediensten in het gemeenschappelijk Europees luchtruim (Bekendmaking van de beslissingen van de lidstaten tot oprichting van functionele luchtruimblokken)