Paziņojums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 550/2004 par aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu vienotajā Eiropas gaisa telpā 9.a panta 7. punkta īstenošanu (Dalībvalstu lēmumu publicēšana par funkcionālo gaisa telpas bloku izveidi)