Meddelelse vedrørende gennemførelsen af artikel 9a, stk. 7, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 550/2004 om udøvelse af luftfartstjenester i det fælles europæiske luftrum (Offentliggørelse af medlemsstaternes afgørelser om oprettelse af funktionelle luftrumsblokke)