Известие относно прилагането на член 9а, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 550/2004 на Европейския парламент и на Съвета за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното европейско небе (Публикуване на решения на държавите-членки за създаването на функционални блокове въздушно пространство)