Uredba Komisije (EU) 2020/1819 z dne 2. decembra 2020 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe barvil v nadomestkih lososa (Besedilo velja za EGP)