Regulamentul (UE) 2020/1819 al Comisiei din 2 decembrie 2020 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea coloranților în înlocuitori de somon (Text cu relevanță pentru SEE)