Komisijas Regula (ES) 2020/1819 (2020. gada 2. decembris), ar ko attiecībā uz krāsvielu izmantošanu laša aizstājējos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ)