C-181/13. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács tanács) 2014. február 27-i végzése (a Commissione tributaria provinciale di Latina [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Francesco Acanfora kontra Equitalia Sud SpA – Agente di Riscossione Latina, Agenzia delle Entrate – Ufficio di Latina (Előzetes döntéshozatalra utalás — EUMSZ 107. cikk — Az „állami támogatás” fogalma — Az adó meg nem fizetése esetén az adóalany azon kötelezettségét előíró nemzeti szabályozás, hogy az adóalany a behajtási szolgáltatás koncessziójára jogosult társaság számára a nyilvántartásba vett tartozások 9%-ának megfelelő összeget fizessen meg behajtási jutalék címén — A tényállás leírása — Elégtelenség — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)