Sag C-181/13: Domstolens kendelse (Syvende Afdeling) af 27. februar 2014 — Francesco Acanfora mod Equitalia Sud SpA — Agente di Riscossione Latina, Agenzia delle Entrate — Ufficio di Latina (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Commissione tributaria provinciale di Latina — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 107 TEUF — begrebet »statsstøtte«  — national lovgivning, der i tilfælde af manglende betaling af skat fastsætter en forpligtelse for den skattepligtige til at betale det organ, som har fået overdraget at inddrive skatter, et beløb på 9% af de beløb, der er indført i skatteregistret, som vederlag for opkrævningen — beskrivelse af de faktiske omstændigheder — utilstrækkelig — åbenbart afvisningsgrundlag)