Απόφαση του Συμβουλίου της 29ης Μαρτίου 1990 για την σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Φινλανδίας-για την καθιέρωση συνεργασίας στον τομέα της κατάρτισης στα πλαίσια της εφαρμογής του προγράμματος Comett ΙΙ (1990-1994)