Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 61/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2020/815]