Известие за започване на антидъмпингова процедура относно вноса на някои системи за сканиране на товари с произход от Китайската народна република