Verordening (EG) nr. 2166/94 van de Commissie van 2 september 1994 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen