Rozhodnutí Komise ze dne 10. července 2002, kterým se mění rozhodnutí 94/278/ES, kterým se stanoví seznam třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz některých produktů, na které se vztahuje směrnice Rady 92/118/EHS, pokud jde o dovoz vaječných výrobků, hlemýžďů, žabích stehýnek, medu a mateří kašičky (oznámeno pod číslem K(2002) 2555)Text s významem pro EHP