Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 912/2014 z  23. júla 2014 , ktorým sa stanovuje rámec na riešenie finančnej zodpovednosti spojenej so súdmi na urovnávanie sporov medzi investorom a štátom zriadenými na základe medzinárodných dohôd, ktorých zmluvnou stranou je Európska únia