Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 912/2014, 23. juuli 2014 , millega kehtestatakse rahalise vastutuse kindlaksmääramise raamistik investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamisel vahekohtutes, mis on loodud rahvusvaheliste lepingutega, mille osaline on Euroopa Liit