Helyesbítés az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén, valamint az (EU) 2018/1726, az (EU) 2018/1862 és az (EU) 2019/816 rendelet módosításáról szóló, 2019. május 2-i európai parlamenti és tanácsi rendelethez (Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 135., 2019. május 22.)