Lieta C-126/14: Tiesas (piektā palāta) 2015. gada 22. oktobra spriedums (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – “Sveda” UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — PVN — Direktīva 2006/112/EK — 168. pants — Tiesības uz nodokļa atskaitīšanu — Priekšnodokļa, kas samaksāts par kapitālieguldījumu preču iegādi vai izgatavošanu, atskaitīšana — Atpūtas taka, kas ir tieši paredzēta, lai sabiedrība to izmantotu bez maksas — Atpūtas takas izmantošana ar nodokli apliekamu darījumu veikšanā