Регламент (ЕС) № 356/2010 на Съвета от 26 април 2010 година за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени физически или юридически лица, образувания или органи предвид ситуацията в Сомалия