Meddelande om ledig tjänst — VEXT/18/351/AD 14 — Deputy Executive Director