Avviż ta’ post battal — VEXT/18/351/AD 14 — Deputat Direttur Eżekuttiv