Paziņojums par vakanci – VEXT/18/351/AD 14 – Izpilddirektora vietnieks