Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2015/1112 z 9. júla 2015, ktorým sa vykonáva článok 20 ods. 1 a článok 22 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/735 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Južnom Sudáne