Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2015/1112, 9. juuli 2015, millega rakendatakse määruse (EL) 2015/735 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid seoses olukorraga Lõuna-Sudaanis) artikli 20 lõiget 1 ja artikli 22 lõiget 1