Írásbeli kérdés E-1214/10 előterjesztette: David Campbell Bannerman (EFD) a Bizottsághoz. A Bilderberg-csoporton belül tisztséggel rendelkező biztosok