KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2384/94 af 30. september 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 2164/92 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige forsyningsordning for De Kanariske Øer vedrørende mejeriprodukter og om udarbejdelse af opgørelsen over forsyningsbehovene