Писмен въпрос E-010150/11 Morten Messerschmidt (EFD) до Комисията. Индивидуални водомери (топла вода) в ЕС