Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/594, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2020, luvan antamisesta tehdä markkinoiden vakauttamistoimenpiteitä koskevia sopimuksia ja päätöksiä elävien puiden ja muiden elävien kasvien, sipuleiden, juurien ja niiden kaltaisten tuotteiden sekä leikkokukkien ja leikkovihreän aloilla