SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1540/99 van Wolfgang KREISSL- DÖRFLER Houden van leghennen in Tsjechië