Sag C-164/94: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 25. april 1994 af Oberverwaltungsgericht Berlin i sagen Georgios Aranitis mod Land Berlin