Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/783 a Comisiei din 12 iunie 2020 de modificare a Deciziei 2012/757/UE în ceea ce privește măsurile de adaptare a frecvenței controlului medical periodic al personalului feroviar care îndeplinește sarcini critice pentru siguranță, în afara mecanicilor de locomotivă, în contextul pandemiei de COVID-19 (Text cu relevanță pentru SEE)