Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/783, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2020, päätöksen 2012/757/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse toimenpiteistä muun turvallisuuden kannalta kriittisiä tehtäviä hoitavan rautatiehenkilöstön kuin veturinkuljettajien määräaikaisten lääkärintarkastusten tiheyden mukauttamiseksi covid-19-pandemian vuoksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)