Besluit (EU) 2015/1388 van de Raad van 7 augustus 2015 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt inzake het ontwerp van procedureregels op de conferentie van de staten die partij zijn bij het Wapenhandelsverdrag