Rådets afgørelse (EU) 2015/1388 af 7. august 2015 om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union, til udkastet til forretningsorden for konferencen mellem stater, der deltager i våbenhandelstraktaten