Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την παράταση της ισχύος της απόφασης αριθ. 2/90 του Συμβουλίου Υπουργών ΑΚΕ-ΕΟΚ σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα που ισχύουν από την 1η Μαρτίου 1990