Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2019/1935, annettu 13 päivänä toukokuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/97 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse teknisistä sääntelystandardeista, joilla tarkistetaan ammatillisten vastuuvakuutusten sekä vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajien taloudellisen kantokyvyn euromääräisiä vähimmäismääriä (Euroopan unionin virallinen lehti L 301, 22. marraskuuta 2019)