Vec T-140/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 4. júna 2015 – Bora Creations/ÚHVT (gel nails at home) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva gel nails at home — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009“)