Cauza T-140/14: Hotărârea Tribunalului din 4 iunie 2015 – Bora Creations/OAPI (gel nails at home) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale gel nails at home — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]