Lieta T-140/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 4. jūnija spriedums – Bora Creations/ITSB (“gel nails at home”) Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “gel nails at home” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts