Asia T-140/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 4.6.2015 – Bora Creations v. SMHV (gel nails at home) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin gel nails at home rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)