Kohtuasi T-140/14: Üldkohtu 4. juuni 2015. aasta otsus – Bora Creations versus Siseturu Ühtlustamise Amet (gel nails at home) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi gel nails at home taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c)