KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1/95 af 3. januar 1995 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug