KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1633/95 av den 5 juli 1995 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker