VERORDENING (EEG) Nr. 2472/91 VAN DE COMMISSIE van 12 augustus 1991 tot vaststelling van de in het wijnoogstjaar 1991/1992 bij invoer, in de Gemeenschap in haar samenstelling op 31 december 1985, van bepaalde produkten uit de wijnsector van herkomst uit Spanje geldende regulerende bedragen