Kommissionens forordning (EØF) nr. 2472/91 af 12. august 1991 om fastsættelse af de reguleringsbeløb for produktionsåret 1991/92, der gælder ved indførsel fra Spanien til Fællesskabet i dets sammensætning pr. 31. december 1985 af visse produkter henhørende under vinsektoren