Arrest van het Hof (Tweede Kamer) van 4 juni 1992 in zaak C-181/90: Consorgan — Gestão de Empresas Lda tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Europees Sociaal Fonds — Beroep tot nietigverklaring van vermindering van aanvankelijk toegekende financiële bijstand)