Kommissionens forordning (EF) nr. 2316/94 af 27. september 1994 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes