Paziņojums to datu subjektu ievērībai, kuriem piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Regulā (ES) 2016/1686, ar ko nosaka papildu ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret ISIL (Da'esh) un Al-Qaida un ar tām saistītām fiziskām un juridiskām personām, vienībām vai struktūrām