Oznámení určené subjektům údajů, na něž se vztahují omezující opatření stanovená nařízením Rady (EU) 2016/1686 o uložení dalších omezujících opatření namířených proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě a fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům, které jsou s nimi spojeny