Sprendimas, priimtas bendru valstybių narių vyriausybių atstovų sutarimu, nustatantis bendrijos augalų veislių tarnybos būstinę (97/C 36/01)